Projektering och samarbete


Projektering och samarbete

Töreboda Limträbroar AB samarbetar med övriga intressenter som tekniska konsulter, arkitekter och montageföretag, vilket ger en stabil förankring hos våra kunder.

Töreboda Limträbroar AB erbjuder projektering inom bygg- och anläggningsmarknaden med egna resurser. Uppdragen varierar från små, på endast ett fåtal timmar, till stora projekt. Projekten består i allt från utredningar förprojektering och kalkyler till att upprätta förfrågningsunderlag och kompletta bygghandlingar. Vi utför enskilda projekteringsuppdrag med konstruktioner och beräkningar för byggelement till färdiga bygglovshandlingar.