Pågående projekt

Här finns ett utkast av våra kontrakterade projekt Limträbro i Hulån Beställare Dala Bygg- och Betong AB, GagnefLeverans och montage...

Projektering och samarbete

Töreboda Limträbroar AB samarbetar med övriga intressenter som tekniska konsulter, arkitekter och montageföretag, vilket ger en stabil förankring hos våra...

Därför limträ

Styrkorna med limträ är många Styrkan – i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen Miljön...

Kvalité

Vi värdesätter processer och tekniska lösningar med beaktande av goda miljöer för den enskilda individen. Våra kunder är kommuner, entreprenörer...

Startsida


Nedan syns exempel på olika brokonstruktioner, både i stål och limträ