Därför limträ


Styrkorna med limträ är många

  • Styrkan – i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen
  • Miljön – råvaran är förnyelsebar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas
  • Skönheten – limträ är miljöskapande produkter och används därför gärna av arkitekter
  • Energisnålheten – energiförbrukningen vid limträtillverkning är mycket låg jämfört med andra material
  • Beständigheten – limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial
  • Formbarheten – limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst
  • Formstabiliteten – limträ varken vrider eller kröker sig
  • Brandmotståndet – limträ motstår en brand bättre än många andra material, vilket också ofta märks på försäkringspremien
  • Priset – totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre än för andra materialalternativ
  • Lättbearbetat – limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg