Pågående projekt


Här finns ett utkast av våra kontrakterade projekt

Limträbro i Hulån

Beställare Dala Bygg- och Betong AB, Gagnef
Leverans och montage av tvärspänd plattrambro fritt upplagd på två stöd
Brodimension 6,50 x 4,50 m.
Montage av limträbron utförs den 31 maj 2022.

Limträbro i Sälen vid Sälenstugan

Beställare Dala Bygg- och Betong AB, Gagnef
Leverans och montage av tvärspänd plattrambro kontinuerligt upplagd på fyra stöd
Brodimension 36 x 4 m
Limträbron har en överhöjd brobaneplatta. Bron tillverkas i tre delsegment som monteras ihop på plats.

Limträbro vid Stordiket, Skattkärr

Beställare Veidekke Entreprenad AB, Karlstad
Leverans och montage av tvärspänd plattrambro fritt upplagd på två stöd.
Brodimension 15,8 x 3,0 m
Limträbron har en överhöjd brobaneplatta med pilhöjd på 60 cm

Snedkabelbro, Hembygdsparken, Ängelholm

Töreboda Limträbroar AB deltar i ett bro- och anläggningsprojekt för Ängelholms kommun i utökad samverkan sk. Partnering där Gatu Väg Väst AB, Gunnilse är kontrakterad som entreprenör. Projektet genomgår nu planering i Fas 1 och väntar på Fas 2 som är genomförandefasen och som innebär detaljprojektering genom Cowi, Göteborg och utförande med montage och installation av Töreboda Limträbroar AB. Arbetet beräknas vara avslutat mitten av år 2023.

Projektet planerar att bygga en snedkabelbro med spännvidd på 87 m över Rönneå i centrala Ängelholm.

Limträbro vid Morup – Ås över Tvååkers kanal, Tvååker

Beställare är PEAB Sverige AB, Halmstad
Leverans och montage av tvärspänd plattrambro fritt upplagd på två stöd.
Brodimension 15 x 3 m.
För detta broprojekt utför vi även projekteringen av träöverbyggnaden där Inhousetech, Göteborg har kontrakterats för detta uppdrag.

Limträbro över Korpån, Borgafjäll

Beställaren Borga Invest AB, Luleå.
Töreboda Limträbroar AB har fått uppdraget att projektera fundament och träöverbyggnad med en vägbro i limträ över Korpån i Borgafjäll.
Teoretisk brodimension 24 x 6 m.
För projekteringen har vi kontrakterat Inhousetech AB, Göteborg där bro skall dimensioneras för trafiklast med regelverk för en sk. BK 1 bro.
När väl förutsättningar och tekniskt underlag finns framtagna kan beställaren ta beslut om att bygga denna bro.

Limträbro över Bodelbäcken, Uddevalla

Beställare Markbygg Anläggning AB, Uddevalla
Leverans och montage av tvärspänd plattrambro fritt upplagd på två stöd.
Brodimension 16,9 x 3,0 m
För detta broprojekt utför vi även projektering av träöverbyggnaden där Inhousetech, Göteborg har kontrakterats för detta uppdrag.

GC-Bro över Vikbäcken, Åre

Beställare Skanska Sverige AB, Östersund.
Leverans och montage av tvärspänd plattrambro fritt upplagd på två stöd.
Brodimension 11,0 x 2,70 m

GC-Bro över Göta kanal vid ”Lina” i Töreboda

Leverans av limträbro med 2 st. huvudbalkar och mellanliggande tvärförband. Gångbanan utgörs av tryckimpregnerad trall med dimension 120 x 70 mm

GC-Bro över timmerränna i Gävle

Beställare Brinkab, ett specialföretag som ägs av Veidekke Entreprenad AB
Leverans och montage av tvärspänd plattram med bredden 4,0 m och längden 7,0 m