Om oss


Om oss

Historik

Per Tennings farfar David Tenning grundade år 1925 företaget AB Fribärande Träkonstruktioner, och fick det första uppdraget att leverera limträkonstruktionerna till Stockholm Centralstation – Det mest kända referensjobbet fortfarande för limträkonstruktioner. Fortsatta order kom in i form av bl.a. stationshusen i Göteborg och i Sundsvall samt plattformstak till praktiskt samtliga större järnvägsstationer i Sverige under 1930-talet.

Kurt Tenning efterträdde sin far som VD 1956 och var verksam i företaget till år 1974 då företaget såldes till ASSI Statens skogsindustrier. År 1982 köptes företaget av Moelven som då fick namnet Moelven Töreboda Limträ AB.

Vid besök i USA studerade Kurt Tenning tillverkningen av limmade träkonstruktioner med det amerikanska namnet glulaminated beams som kom att kallas limträ i Sverige. Resultatet av dessa studier blev att den ”nya” fabriken som byggdes i Töreboda på slutet av 1960-talet kom att ändra tillverkningsteknik med rektangulära tvärsnitt i stället för som tidigare med I-balkssektioner och ny sk. högfrekvensteknik introducerades för ett snabbare flöde och bättre totalekonomi. 

Företaget kom under 1960-talet att ändra namn till Töreboda Limträ AB.

Bakgrund och syfte

Grundarna har genom sitt historiska intresse för limträ och i synnerhet för limträbroar har Töreboda Limträbroar AB bildats med syfte att bli en stor aktör på marknaden i Sverige.

Per Tenning har en bakgrund genom sitt företag Pindaros AB som grundades år 1988 erfarenhet att bygga broar, och har medverkat till och byggt och installerat över 50 st. stålbroar i Sverige, Norge och Finland.

Töreboda Limträbroar AB har moderna lokaler i Töreboda och upprättat ett samarbete med Moelven om inköp av limträbalkar som konstrueras och bearbetas till fullt färdiga limträbroar med trädäck och räcken för leverans med utförande som hela eller delade till kunden.

Vidare har vi samarbete med tekniska konsulter för beräkningar och konstruktioner som innebär att vi kan leverera helhetslösningar till fullt färdigt montage av limträbroar inkl. leverans och montage av lager. Dessutom har vi möjlighet att komplettera med tekniska lösningar och konstruktioner med fundament och upplagskonstruktioner för uppdraget.

Erfarenhet och Kompetens

Vår styrka är att komma med originella och skräddarsydda idé- och systemlösningar på kundernas problem.

Våra medarbetare delar gärna med sig av sina kunskaper till Er. Varje uppgift är specifik, varje lösning präglas av teknisk fantasi. Samtidigt strävar vi efter att tänka ekonomiskt, inte minst i valet av material och tekniska processer. God kunskap om material och byggmetoder ger god ekonomi och ett effektivt utförande. Konstruktionshjälpmedel som Auto CAD är idag ett självklart hjälpmedel.

Kompetens och erfarenheter av limträ som konstruktionsmaterial hos grundarna ger ett särskilt sätt att ta sig an kundernas problem. Varje uppdrag är specifik, varje lösning präglas av teknisk fantasi. Samtidigt strävar vi efter att tänka ekonomiskt; goda kunskaper om material, teknik och kvalitet ger god ekonomi som leder till ett effektivt utförande.

Töreboda Limträbroar AB erbjuder helhetslösningar från idé till färdiga lösningar med analyser, utredningar, projektering, konstruktion och projektledning inom verksamhetsområden som Bygg- och Anläggning, Infrastruktur och Samhällsbyggnad.